Laste jõulupeol käis külas Sergei Zenjov

Pärnu Jalgpalliklubi kasvandik Sergei Zenjov oli kodus käimas ning oli suurima hea meelega abiks laste Jõulupeo läbiviimisel, samuti vastas ta laste küsimustele ja andis kõigile lastele kingid üle. Oli tore koosviibimine!