Stipendiumikonkurss

MTÜ Pärnu Jalgpalliklubi (PJK) kuulutab käesolevaga välja avaliku konkursi spordistipendiumite taotlemiseks.

Stipendium on mõeldud jalgpalliliste individuaalsete võimete arendamiseks. Spordistipendiumite konkurss on avatud terve kalendriaasta jooksul ning konkursiteade avalikustatakse  PJK kodulehel.

Stipendiumi määramise tingimused Võimete arendamise kategoorias jalgpallurina on:

  • Jalgpallur peab regulaarselt täiendama oma erialaseid teadmisi ning arendama oma kehalist võimekust ja individuaalset meisterlikkust. Tippnoormängija arengustipendiumi saaja peab täitma, klubi, kuhu kuuluvad tema mängijaõigused, poolt antud korraldusi erialaste teadmiste täiendamiseks, kehalise võimekuse arendamiseks ja individuaalse meisterlikkuse tõstmiseks;
  • Jalgpallur on teadlik dopinguainete ja meetodite kasutamise keelust ning nõustub andma dopinguproove vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglitele;
  • Mitte osalema FIFA ja/või UEFA poolt keelatud jalgpalliorganisatsioonides;
  • Jalgpallur kohutub teavitama EJL-i ja/või politseid vabatahtlikult ja viivitamatult temale tehtud ettepanekust mõjutada mängu või võistluste käiku ja/või tulemust

               (kes, kus, millal ja millise ettepanekuga lähenes jms), sh on teadlik, et teatamata jätmisel võrdsustatakse jalgpallur otsese või kaudse osalisena.

Stipendiume määrab MTÜ Pärnu Jalgpalliklubi juhatus avalduste alusel.